65267

Değerlerimiz

İnsan  Odaklılık:
Hastanenin örgütlenmesinde çalışanlar açısından ve hizmetlerin sunulmasında hizmetten yaralananlar açısından bütün faaliyet ve kararlarda insan odaklılık esastır. Çalışan yararı, hizmet verilen insan yararı ve kurum yararı gözetilerek kalitenin sağlandığı hizmet ortamı oluşturmak anlayışı kurumun insan odaklılığını ifade etmektedir. Bu şekilde çalışma ortamından memnun sağlık görevlileri ile  hizmetten memnun hasta ve hasta  yakınları amaçlanmaktadır. Aynı zamanda hastanede eğitim gören asistan doktorların eğitiminde de insan odaklı yaklaşım ön plandadır.
Kalite:
Hizmetler tıbbı kalitesi yanında hasta ve yakınlarının konforu açısından da en istenilen şekilde tasarlanmıştır. Kalitenin sürekli iyileştirilmesi gereken bir özellik olduğu bütün hastane çalışanlarınca bilinmektedir.

Hakkaniyet: Hiçbir ayrım yapmadan bütün kişilerin hastaneden hizmet alırken her durumda eşit muamele gördüğü bir ortam oluşturulmuştur. Hizmetin kullanımında öncelik ihtiyaca göre oluşacaktır. Eşit ihtiyaçtaki kişilerin hizmete erişiminde eşit haklar taşıması temel ilkedir.
 
Güven:
Sağlık hizmetleri, bütün ayrıntılı düzenleme ve süreçlere rağmen güven unsuru üzerinde yapılanmaktadır. Hem hastane yönetimi ile çalışanlar arasında, hem de çalışanlar ile hizmet kullanan kişiler arasında bu güvenin örselenmeden ve gittikçe geliştirilerek hizmetlere yansıtılması esas alınmaktadır.
Verimlilik: Kaynakların amaca yönelik olarak örgütlenmesinde ve hizmet verilen toplumun sağlık düzeyine en fazla katkının sağlanmasında gereken bilgi, teknoloji ve sistem ile çalışılmaktadır.
Sürekli Gelişim: Sağlık hizmetleri büyük değişim geçirmektedir. Bu değişimlere uygun olarak kuruluşların ve sağlık profesyonellerinin sürekli öğrenme, gelişme ve kendini yenileme özelliği taşıdığı gerçeği göz önünde tutularak plan ve programlar yapılmaktadır.

Ekip Anlayışı:
Bilgili, Eğitimli, paylaşan ,katılımcı ve Gelişime Açık Çalışanları İle, ortak Hedeflere Ulaşmak İçin, Takım Ruhu ve Özveri İle Yürütülen Çalışmalar
 
X